Zapojit se

Stát se supervizorem

S odkazem na dostupné zdroje na internetu (především katalogy absolventů různých výcviků) a oslovením potencionálních zájemců, jsme vytvořili databázi SUPERVIZORŮ, kterou průběžně aktualizujeme. Pokud máte zájem a kapacitu realizovat supervizi ve školském prostředí, prosíme o vyplnění tohoto registračního formuláře níže.

Získané údaje použijeme, s respektem k platnému znění GDPR, k doplnění databáze supervizorů, aby Vás zájemci ze školství mohli individuálně kontaktovat a za Vámi stanovených podmínek se mohla na škole supervize začít realizovat.

Požadovaná kvalifikace dle šablon pro školy: Absolvent magisterského vysokoškolského vzdělání v oblasti
psychologických, pedagogických nebo sociálních věd anebo lékařství

  • Min. 6 let praxe ve vzdělávání či v pomáhající profesi (v oblasti přímé práce s klienty, např. i učitel).
  • Absolvent výcvikového programu v supervizi/mentoringu/koučinku – ukončeno závěrečnou
    zkouškou.

    Region působnosti

    Akreditace