SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Jméno
 • Příjmení
 • Vzdělání
 • E-mail
 • Telefon
 • Rok narození
 • Místo bydliště

v té podobě, v jaké tyto údaje Subjekt Správci poskytl, resp. poskytne (dále „Údaje“).

Účel zpracování:

 • zprostředkování kontaktů mezi lektory a vzdělávacími institucemi

Svolení ke zveřejnění: Subjekt tímto zároveň souhlasí, že shora uvedené Údaje budou tedy zveřejněny na webovém rozhraní www.superucitel.cz

Doba zpracování a svolení: Tyto údaje budou Správcem zpracovány a se svolením zveřejněny na neomezenou dobu, popř. do odvolání souhlasu.

S výše uvedeným zpracováním a zveřejněním uděluje Subjekt svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů a svolení se zveřejněním je dobrovolné. Souhlas i svolení se zveřejněním lze vzít kdykoliv zpět, a to stejným způsobem jako byl udělen (např. zasláním prostřednictví elektronické pošty).

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje se však nadále dostanou k:

 • Nadace Open Society Fund Praha, se sídlem Prokopova 197/9, 130 00 Praha 3, IČO: 47611804
 • V případě vyžádání k orgánům veřejné moci

Osobní údaje jsou zpracovávané na území Evropského hospodářského prostoru a Evropské unie.

Subjekt bere na vědomí, že co se týká zpracovávání údajů, má podle Nařízení právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po Správci informaci, jaké osobní údaje o něm zpracovává a žádat kopii těchto údajů,
 • vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.